Nieuws

Bewoners woonproject oHase delen buurtauto

De bewoners van woonproject oHase, tussen de Genkersteenweg en het Albertkanaal in Hasselt, krijgen een wagen ter beschikking die ze kunnen delen. 'We willen dat mensen die zo dicht bij de stad wonen, nadenken of ze wel echt een eerste, dan wel tweede wagen nodig hebben', zegt projectontwikkelaar Steven Janssen..

'Het verkeer in en rond Hasselt neemt met de dag toe', zegt projectontwikkelaar Steven Janssen. 'Toch denken mensen er steeds meer over na om hun wagen van de hand te doen. Daar willen we op inspelen door hen een deelauto aan te bieden. Op die manier kunnen ze toch de verplaatsingen doen waarvoor ze een wagen nodig hebben, zonder constant aan die wagen te hoeven denken. Bovendien komen mensen vaak in of dichtbij het stadscentrum wonen om hun tweede wagen achterwege te kunnen laten. Maar op bepaalde momenten kan het toch handig zijn dat je erover kan beschikken. Met onze buurtauto is dat mogelijk.'

Dorpsgevoel

'oHase telt 72 appartementen, met ongeveer tweehonderd bewoners. Het ligt vlakbij de Hasseltse binnenstad en dus zullen bewoners wellicht geregeld de fiets of het openbaar vervoer gebruiken. Toch gaan we er niet vanuit dat iedereen zijn wagen nu meteen van de hand zal doen. Er is een honderdtal parkeerplaatsen gepland en die zullen we nodig hebben', klinkt het.

'We willen in dit project een echt dorpsgevoel creëren. Onder meer door buurtbarbecues, maar ook door onze dienst voor kinderopvang. Dat is een crèche en een opvang, maar ze bieden ook creatieve en andere diensten aan, zoals sport, dans, theater, bijscholingen, muziekles, logopedie, enzovoort. Kinderen zullen buiten de schooluren aan activiteiten binnen oHase kunnen deelnemen. Met de buurtauto, een Audi A3, willen we dat doortrekken en de bewoners ertoe aanzetten om samen na te denken over mobiliteit', zegt Janssen.

Reserveren

Wie de buurtauto wil gebruiken, kan die reserveren via smartphone of tablet. 'Dat gebeurt met de hulp van technologie-startup Tapazz', zegt Janssen. Samen met Groep Delorge, die voor de wagen en het onderhoud instaat, bezorgen we elke bewoner een unieke logincode, waarmee ze de wagen kunnen reserveren. Met hun smartphone openen ze de wagen, die in de garage staat. Ze kunnen dan onmiddellijk, zonder papierwerk, vertrekken.'

Vakantie

'De gebruikers betalen alleen voor het eigen gebruik en sparen op die manier heel wat geld en tijd. Wie de wagen minder dan twaalf uur wil gebruiken, betaalt vijf euro per uur en 35 cent, een vaste vergoeding, per kilometer. Tussen 12 en 24 uur wordt dat vier euro per uur plus de kilometerprijs en wie langer dan 24 uur weg wil, betaalt drie euro per uur.'

'In die prijs zitten behalve de huur ook verzekering, onderhoud en brandstof begrepen. Het kan dus perfect dat iemand met de wagen enkele dagen weg is of die zelfs gebruikt om op vakantie te gaan. We gaan midden januari van start met een wagen. Maar in functie van de vraag kunnen we snel meerdere wagens en ook andere types van wagens ter beschikking stellen', besluit Janssen.